Prawnik Olsztyn

Profesjonalna i kompleksowa pomoc prawna.

Więcej informacji na naszej głównej stronie:

www.radcyprawni-olsztyn.pl

Zakazem zbywania nieruchomości można zabezpieczyć grzywnę

Możliwe jest wpisanie w księdze wieczystej zakazu zbywania nieruchomości nawet wówczas, gdy majątek nie należy już do podejrzanego.

Zgodnie z kodeksem postępowania karnego zabezpieczenie ściągalności orzeczonych grzywien może nastąpić wyłącznie na mieniu należącym do oskarżonego. Ale od tej zasady istnieją wyjątki.

Prokurator, chcąc zabezpieczyć majątek podejrzanego na wypadek orzeczenia wobec niego grzywny, wystąpił z wnioskiem o wpis w księdze wieczystej zakazu zbywania nieruchomości, należącej do innej osoby. Taki wpis jest możliwy, gdy okoliczności wskazują na duże prawdopodobieństwo, że sprawca przeniósł na inną osobę mienie stanowiące korzyść uzyskaną z popełnionego przestępstwa skarbowego.

Zgodnie z przepisami procedury karnej zabezpieczenie grożącej kary grzywny może nastąpić wyłącznie na mieniu oskarżonego. Następuje ono na podstawie postanowienia sądu, a w ramach toczącego się postępowania przygotowawczego na podstawie postanowienia prokuratora. Zabezpieczenie może polegać m.in. na ustanowieniu zakazu zbywania i obciążania nieruchomości. Zakaz ten podlega ujawnieniu w księdze wieczystej, a w razie jej braku, w zbiorze złożonych dokumentów (art. 292 par. 2 kodeksu postępowania karnego).

Domniemanie prawne

Osoba podejrzana o popełnienie przestępstwa skarbowego, obawiając się wysokich kar, może próbować ukryć lub pozbyć się majątku, który zdobyła w wyniku popełnienia przestępstwa. W takiej sytuacji art. 33 par. 3 kodeksu karnego skarbowego umożliwia zastosowanie zabezpieczenia. Z przepisu tego wynika, że jeżeli okoliczności sprawy wskazują na duże prawdopodobieństwo, że sprawca przestępstwa skarbowego przeniósł na inną osobę mienie stanowiące korzyść majątkową uzyskaną z popełnienia przestępstwa skarbowego, uważa się, że rzeczy będące w posiadaniu tej osoby oraz przysługujące jej prawa majątkowe należą do sprawcy, chyba że zainteresowana osoba przedstawi dowód zgodnego z prawem ich uzyskania. Na tej podstawie możliwe jest ustalenie, iż rzeczy będące w samoistnym posiadaniu osoby innej niż sprawca oraz przysługujące mu prawa majątkowe należą w istocie do sprawcy (choć nie jest już on ich właścicielem w znaczeniu cywilnoprawnym). Umożliwia to zastosowanie i skuteczne wykonanie zabezpieczenia majątkowego w odniesieniu do korzyści majątkowych uzyskanych z popełnienia przestępstwa.

Inny właściciel

Sprawą wpisania w księdze wieczystej zakazu zbywania i obciążania nieruchomości, na podstawie postanowienia prokuratora opartego na powyższym domniemaniu, zajął się w maju 2010 roku Sąd Najwyższy (sygn. akt III CZP 33/10). Mężczyzna, w stosunku do którego toczy się postępowanie karne skarbowe, obawiając się wysokiej grzywny, przeniósł na swoją znajomą wpłaty, dokonane na poczet zakupu nieruchomości podczas podpisania umowy przedwstępnej. Kobieta podpisała umowę ostateczną i została wpisana jako właścicielka w księdze wieczystej. Prokurator chcąc zabezpieczyć majątek podejrzanego, wystąpił z wnioskiem o wpis w tej księdze wieczystej zakazu zbywania i obciążania nieruchomości.

Podstawa zakazu

Sąd pierwszej instancji oddalił jego wniosek. Prokurator w apelacji wyjaśniał, że nieruchomość faktycznie należy do podejrzanego, ponieważ środki przeznaczone na jej zakup pochodziły z przestępstwa, a uczestniczka postępowania nie obaliła domniemania z art. 33 par. 3 k.k.s. Sąd okręgowy, do którego trafiła sprawa, skierował pytanie prawne do Sądu Najwyższego. W odpowiedzi sędziowie SN stwierdzili, że postanowienie prokuratora o ustanowieniu zakazu zbywania i obciążania nieruchomości stanowi podstawę ujawnienia tego zakazu w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, której właściciel nie obalił domniemania.

PRZYKŁAD

Jak się bronić przed wpisem zakazu zbywania w księdze wieczystej

Właściciel nieruchomości może uchronić się przed wpisaniem w księdze wiecznej zakazu zbywania lub obciążania działki, jeśli taki wpis ma zabezpieczyć zapłatę grzywny przez poprzedniego właściciela, podejrzanego o popełnienie przestępstwa skarbowego. W tym celu zainteresowany powinien wykazać, że do nabycia nieruchomości doszło zgodnie z prawem. Dowodem może być np. umowa kupna-sprzedaży, której sfinansowanie nastąpiło z kredytu zaciągniętego przez kupującego.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U z 2007 r. nr 111, poz. 765 ze zm.).

źródło: gazetaprawna.pl

Prawnik Olsztyn


Adres:
ul. Warmińska 17/4, 10-544 Olsztyn

r. pr. Joanna Sadłowska
tel./fax: 89-523-60-80
tel. kom.:
602-409-605
e-mail: j.sadlowska@radcy-prawni.olsztyn.pl

r. pr. Małgorzata Wiśniewska
tel./fax: 89-523-60-80
tel. kom.: 606-102-340
e-mail: m.wisniewska@radcy-prawni.olsztyn.plRedicon.pl strony internetowe Olsztyn
<--  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  -  -->

Trybunał odpowie na pytanie użytkowników wieczystych o przekształcenie we własność
Pytanie zadał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, który powziął wątpliwość co do zapisów, które uniemożliwiały dokonanie przekształcenia we własność użytkowania wieczystego nieruchomości innych niż zabudowane budynkami mieszkalnymi lub garażami.
czytaj dalej...

Odmowa przekształcenia użytkowania wieczystego niekonstytucyjna
Niezgodna z konstytucją była odmowa przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości biurowo-warsztatowych w prawo własności - orzekł w czwartek Trybunał Konstytucyjny. Zdaniem TK wynikło to z błędnego przekonania, że mało kogo ten problem dotyczy.
czytaj dalej...

Szybciej stracimy prawo jazdy? Za część wykroczeń od lutego będzie więcej punktów karnych
Od lutego rozmowa przez komórkę podczas jazdy autem będzie kosztować 5 punktów karnych, teraz tylko 200 zł mandatu. Więcej punktów będzie groziło za jazdę bez pasów (4 zamiast 1) czy przewożenie dzieci bez fotelika (6 zamiast 3) - informuje "Rzeczpospolita".
czytaj dalej...

Co zyskali właściciele mieszkań, którzy chcą eksmitować lokatora
Najemcy z sądowymi wyrokami eksmisyjnymi nie mogą mieszkać w wynajmowanych wcześniej lokalach dłużej niż 6 miesięcy. Po tym czasie komornik ma prawo przenieść ich do noclegowni.
czytaj dalej...

Orzełek obowiązkowy na strojach reprezentacji? Prezydent podpisał projekt ustawy
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał w środę własny projekt nowelizacji ustawy o godle, barwach i hymnie oraz o pieczęciach państwowych i ustawy o sporcie. Zakłada on, że na strojach polskich reprezentacji sportowych będzie znajdował się orzełek. Projekt trafi do Sejmu.
czytaj dalej...

Sędziowie walczą o stan spoczynku: to jedna z gwarancji naszej niezawisłości
Prawo do stanu spoczynku nie jest przywilejem sędziów, lecz jedną z gwarancji zachowania bezstronności i niezawisłości - podkreśliła Krajowa Rada Sądownictwa w wydanym w środę stanowisku. Rada sprzeciwiła się zapowiadanym zmianom dotyczącym stanu spoczynku.
czytaj dalej...

Nowelizacja ustawy o ustroju sądów do Trybunału - to decyzja Krajowej Rady Sądownictwa
Krajowa Rada Sądownictwa zaskarży do Trybunału Konstytucyjnego nowelizację ustawy o ustroju sądów, wprowadzającą m.in. okresowe oceny pracy sędziów i osobny pion administracyjnych pracowników sądów. Rada podjęła taką decyzję na środowym posiedzeniu.
czytaj dalej...

Przestępstwo na szkodę spółki przedawnia się na zasadach ogólnych
W przepisach przewidziano sytuacje umożliwiające pociągnięcie do odpowiedzialności karnej niezależnie od okresu, jaki upłynął od popełnienia przestępstwa. Czy zasada ta dotyczy też przestępstw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej?
czytaj dalej...

Jak uzyskać obniżenie opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
Właściciel gruntu może podwyższyć użytkownikowi wieczystemu wysokość opłaty rocznej w ramach aktualizacji wówczas, gdy wzrośnie wartość nieruchomości. Jednak nie częściej niż raz na trzy lata
czytaj dalej...

Studentom prawa brakuje praktyki. Gotowi są pracować w kancelariach nawet za darmo
Głównym zadaniem studenta prawa od dziesięcioleci jest opanowanie na pamięć tysięcy stron kodeksów i ustaw. I choć teoria jest bardzo ważna, to nie wystarczy, by w przyszłości dobrze wykonywać zawód. Studenci i absolwenci prawa, chcąc poznać realia zawodu, za wszelką cenę starają się więc zdobyć staż w kancelariach. Gotowi są pracować za darmo, bo mają świadomość, że uniwersytecka wiedza w tym zawodzie to zdecydowanie zbyt mało.
czytaj dalej...

Księgi wieczyste pełne niedomówień
Gdyby jakaś pracownia badania opinii publicznej zadała Polakom pytanie, który z rejestrów publicznych jest dla nich najwiarygodniejszym źródłem informacji, to najprawdopodobniej większość wskazałaby na księgi wieczyste. Tymczasem jak twierdzą prawnicy, zawartość tysięcy ksiąg wieczystych zostawia wiele do życzenia.
czytaj dalej...

Urzędnicze limuzyny pod lupą kontrolerów
Urząd Zamówień Publicznych szykuje zalecenia dotyczące przetargów na samochody.
czytaj dalej...

TK: przepisy o zaskarżaniu decyzji ministra zgodne z konstytucją
Przepisy przewidujące, że minister rozpatruje zaskarżenie złożone na jego wcześniejszą decyzję są zgodne z konstytucją - uznał we wtorek Trybunał Konstytucyjny. Wskazał, że ustawa zasadnicza nie wymaga, by każde zaskarżenie trafiało do wyższej instancji.
czytaj dalej...

Tusk nie jestem zwolennikiem, żeby za abonament rtv płacił każdy, kto ma prąd
06.12. Warszawa (PAP) - Premier Donald Tusk poinformował we wtorek, że nie jest zwolennikiem projektu ustawy autorstwa KRRiT, zgodnie z którym abonament rtv płaciłoby każde gospodarstwo domowe mające dostęp do elektryczności.
czytaj dalej...

Zniknie jedna trzecia sądów rejonowych w Polsce?
Od 2013 roku Ministerstwo Sprawiedliwości chce zamknąć co trzeci sąd rejonowy ? ujawnia dzisiejsza ?Rzeczpospolita?.
czytaj dalej...

WSA: dane osobowe zawarte w firmowej reklamie są słabiej chronione
Decydując się na wynajem pokoi turystom i reklamując je na portalu internetowym, należy liczyć się z tym, że usługi te będą oceniane różnie, także negatywnie, a tym samym dane osobowe zawarte w reklamie będą słabiej chronione - wynika z wyroku WSA w Warszawie.
czytaj dalej...

Abonamentu za telewizję jednak nie zapłacimy razem z rachunkiem za prąd
Przewodniczący KRRiT Jan Dworak zapowiedział, że projekt tzw. małej nowelizacji ustawy medialnej będzie gotowy za kilka tygodni. Wyjaśnił, że nowa koncepcja dot. płacenia abonamentu zakłada, że każde gospodarstwo ma możliwość odbioru programów radiowych i telewizyjnych.
czytaj dalej...

Stępień: Trybunał Stanu jako figura retoryczna, czyli czym najłatwiej postraszyć przeciwnika politycznego
Kilka lat temu pewien adwokat w bezpośredniej rozmowie ze mną, wówczas sędzią Trybunału Konstytucyjnego, chcąc podkreślić wagę instytucji, którą reprezentowałem, przypisał mnie... Trybunałowi Stanu.
czytaj dalej...

Sądy powolne, ale doceniane
Prawie połowa Polaków jest dobrego zdania o sądach, chociaż skarży się na opieszałość ich działania - informuje "Rzeczpospolita" na podstawie sondażu resortu sprawiedliwości.
czytaj dalej...

Tomasz Łebek: Nadzór nad zamkniętymi funduszami będzie słabszy
Nowela ustawy o funduszach inwestycyjnych to wyraz zaufania ustawodawcy do uczestników rynku kapitałowego - mówi Tomasz Łebek, partner w Kancelarii Prawnej Navi Lex.
czytaj dalej...

Solidarna Polska zgłosi projekt dot. konfiskaty majątku przestępców
Umożliwienie tzw. rozszerzonej konfiskaty mienia, czyli przepadku majątku należącego do przestępcy, jeśli nie udowodni on jego legalnego pochodzenia, przewiduje projekt nowelizacji prawa karnego, zaprezentowany w sobotę w Sejmie przez klub Solidarnej Polski.
czytaj dalej...

Od niedzieli nowe przepisy dla przewoźników drogowych
Przewoźnicy muszą mieć od niedzieli licencję wspólnotową na międzynarodowy przewóz drogowy. Nowe wymogi wprowadzają trzy unijne rozporządzenia, zwane pakietem drogowym.
czytaj dalej...

UKE: od niedzieli lepsza ochrona uczestników sms-owych konkursów
W niedzielę wchodzi w życie część przepisów nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego, które zwiększają ochronę osób korzystających z usług telekomunikacyjnych o podwyższonej opłacie, tzw. premium rate, czyli np. konkursów sms-owych - poinformował w piątek UKE.
czytaj dalej...

Płacisz abonament albo zostaniesz wpisany do rejestru długów
KRRiT karze za niezapłacony abonament wpisywać do rejestru długów. Prawnicy ostrzegają, że może być to bezprawne - informuje "Gazeta Wyborcza".
czytaj dalej...

Dziennikarze chronieni jak funkcjonariusze publiczni? Oto projekt nowelizacji prawa prasowego
Nowelizację Prawa prasowego, zakładającą, że dziennikarz i osoby pomagające mu w zbieraniu materiałów korzystają z takiej ochrony prawnej, jaką Kodeks karny przewiduje dla funkcjonariuszy publicznych, złożył w piątek Press Club Polska w Kancelarii Prezydenta.
czytaj dalej...